Novinky technického oddělení

Výjezdy technického oddělení

Od 1.7.2018 jsou zpoplatněny NEOPRÁVNĚNÉ výjezdy našich kolegů z technické podpory. Neoprávněné výjezdy vznikají z důvodu špatně zapojené instalace nebo nesprávného nastavení. Pokud se jedná o výrobní vadu nebo o chybu softwaru, je práce technika i nadále ZDARMA. Technické školení je nyní zpoplatněno a to 500 Kč/osoba a nadále se odehrává v naší školící místnosti ve Frýdku- Místku.

Pro více informací nás kontaktujte na podpora@solidpower.cz

Oprávněný výjezd:

 • cena za 1 km.................. 12 kč*
 • práce technika................. ZDARMA

Neoprávněný výjezd:

 • cena za 1 km.................. 12 Kč*
 • práce technika................ 800 Kč*/ započatá hod

Technické školení:

 • Školení v nám daném termínu............................. 800 Kč* / osoba
 • VIP školení ( mimo nám daný termín )................. 2000 Kč* / osoba ( minimum jsou 2 osoby )
 • Skype školení........................................ 4000 Kč* / libovolný počet osob


*Uvedené ceny jsou bez DPH a mohou se měnit.

 • aplikace PV masterr
 • ČEZ / posput pro připojení FVE do distriční skupiny ČEZ

Oslovujeme Vás ve věci realizační části úprav zejména elektroměrových rozvaděčů v odběrných místech našich klientů s měřením elektrické energie v přímém zapojení, tj. do hodnoty hlavního jističe před elektroměrem do 80 A, v souvislosti s prvním paralelním připojením mikrozdrojů (výroben elektřiny) k distribuční soustavě provozovatele společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
Legislativní podmínky pro instalace jsou dány zejména zákonem č.458/2000 Sb. Energetický zákon v platném znění, vyhláškou 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, Pravidly provozování distribuční soustavy, příloha č. 4, příloha č.5, Připojovacími podmínkami pro výrobny elektřiny a Připojovacími podmínkami nn (pro odběry C, D).
V případě, že budete u našich klientů instalovat mikrozdroj (výrobnu elektřiny), je nutno postupovat podle nové Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě včetně přílohy Technické podmínky připojení (dále jen TPP) a je nutné dodržet všechny požadavky uvedené v těchto dokumentech. Obecné informace o problematice lze nalézt v informacích pro výrobny na odkaze https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit.html.
Při kontrole připravenosti odběrných míst pro montáž elektroměru v rámci prvního paralelního připojení výrobny k distribuční síti jsou našimi zaměstnanci odběrných místech v některých případech zjišťovány nedostatky, které jsou v rozporu s platnými připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí, podle kterých jsou odběrná místa posuzována. Často nejsou dodrženy podmínky stanovené v Technických podmínkách připojení, kde jsou mimo jiné specifikovány i požadavky na provedení nutných úprav a doplnění elektroměrového rozváděče o další prvky.
Upozorňujeme zejména na nutnost instalace ovládacího relé (stykače) v elektroměrovém rozváděči, které slouží pro oddělení výstupních kontaktů elektroměru a instalační části odběrného místa v případě distribučních sazeb, které mají podmínku blokování spotřebičů. Zároveň upozorňujeme na přípravu zapojení ovládání řízení činného výkonu pomocí přijímače HDO (pokud je v Technických podmínkách připojení požadavek na přijímač HDO stanoven). Současně musí být zajištěno, aby ovládací relé v elektroměrovém rozváděči nezabíralo pozici pro instalaci HDO přijímače sloužícího v těchto případech Provozovateli distribuční soustavy pro krizové řízení výrobny.

V odběrných místech při zajišťování měření opakovaně zjišťujeme následující nedostatky:

 1. Instalován jistič před elektroměrem nebo pro přijímač HDO, který nemá požadovanou vypínací charakteristiku B, případně zkratová schopnost hlavního jističe je menší než 10 kA (Instalovány zůstávají jističe typu J7K, J1K, ITV, ITM a jiné staré „černé“ jističe nebo vypínače, případně jističe novější, ale nevyhovující požadovaným parametrům).
 2. Vodič PEN je vedený přes elektroměr.
 3. Nečitelná jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe.
 4. Elektroměr není zapojen ve sledu fází.
 5. Na odběrném místě je nevyhovující nulový můstek. Nevhodný průřez PEN vodiče ve svorce (nulový můstek umožňuje připojení max. průřezu vodiče 6 mm2, je připojený vodič o vyšším průřezu).
 6. Není možno provést kontrolu za elektroměrovou deskou.
 7. Při vypnutém hlavním jističi se vrací napětí z instalace (závada na měniči, batterybox, aj.).

Upozorňujeme Vás tímto, že v případě výskytu těchto nebo podobných závad v odběrném místě nebude možné osadit požadovaný elektroměr typu B a potvrdit „PROVOZNÍ OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ VÝROBNY“. Aktuální znění Připojovacích podmínek nn pro odběry C, D naleznete na internetových stránkách ČEZ Distribuce a.s. v sekci technické informace/připojovací podmínky, případně na odkaze: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pripojovaci-podminky.html

Doporučujeme Vám, abyste si před vlastní realizací mikrozdroje v odběrných místech vždy vyžádali od klienta novou Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě včetně přílohy TPP, uzavřenou mezi klientem a ČEZ Distribucí a.s. Žádáme Vás o důsledné zajištění všech požadavků a podmínek uvedených v nové Smlouvě a TPP.
V příloze Vám zasíláme příklady některých závad vedoucích k nemožnosti montáže průběhového elektroměru a zároveň informace o příkladech instalace ovládacího relé u sazeb s blokovanými spotřebiči společně s instalací přijímače HDO pro řízení činného výkonu 0% a 100%.

Kontaktní osoby pro zodpovězení případných technických dotazů pro úpravy složitějších odběrných míst v rámci realizační části prvního paralelního připojení zdroje k distribuční soustavě.

Připojení mikrozdrojePřipojení
Připojení mikrozdrojePřipojení
Region Jméno a příjmení E-mail
Region Jméno a příjmení E-mail
SEVER Ing. Jan Palivec
Petr Pokorný
Jiří Zlámal
jan.palivec@cezdistribuce.cz
petr.pokorny02@cezdistribuce.cz
jiri.zlamal01@cezdistribuce.cz
MORAVA Jiří Ryšánek
Ing. René Čumpelík
Ing. Alexej Krajčovič
jiri.rysanek@cezdistribuce.cz
rene.cumpelik@cezdistribuce.cz
alexej.krajcovic@cezdistribuce.cz
STŘED Bc. Tomáš Dvořáček
Vít Sedlák
Pavel Rychtera
tomas.dvoracek@cezdistribuce.cz
vit.sedlak@cezdistribuce.cz
pavel.rychtera@cezdistribuce.cz
VÝCHOD Mgr. Vladimír Jarkovský
Libor Černý
Jaroslav Novotný
vladimir.jarkovsky@cezdistribuce.cz
libor.cerny@cezdistribuce.cz
jaroslav.novotny03@cezdistribuce.cz
ZÁPAD Luboš Mattas
Bc. Tomáš Vančura
David Horký
lubos.mattas@cezdistribuce.cz
tomas.vancura@cezdistribuce.cz
david.horky@cezdistribuce.cz
 • aplikace PV masterr
 • PV master / aplikace pro správu měniče GoodWe

Aplikace PV Master nabízí možnost nastavení DoD (hloubka vybití baterií), kdy se mají baterie přestat vybíjet v ONGRID režimu a zbytek kapacity baterií může být připraven pro případný výpadek sítě. Použití je možné pro chytré baterie (např. PylonTech) společně s aktuální verzí aplikace PV Master. Příklad: Nastavení DoD 40% - pokud je střídač připojen k distribuční síti budou se baterie vybíjet maximálně na 40%. Zbytková kapacita 20-30% (podle použitého typu baterií – US2000Plus max. 90% DoD, US2000B,Phantom-S max. 80% DoD) bude použita pouze při výpadku sítě distributora. Toto nastavení bylo přidáno ze dvou důvodů:

 1. Šetrnější zacházení s chytrými bateriemi – při menší hloubce vybití baterií nám vzrůstá počet nabíjecích/ vybíjecích cyklů (životnost).
 2. Mnohdy se stávaly případy, kdy se baterie vybily na minimum a v noci došlo k výpadku sítě distributora -> v bateriích nezůstala žádná další volná kapacita k použití a celý střídač s backup větví se vypnul.

Do konce roku 2018 by měla být spuštěna nová aplikace SEMS app, která bude nahrazovat stávající aplikaci PV Master, která je nyní používána pro nastavování hybridních střídačů (EM series, ES series, BP series, S-BP series). V tuto chvíli neznáme přesné termíny pro ukončení podpory a vývoje pro aplikaci PV Master a přechod na novou aplikaci SEMS. Až bude tato aplikace k dispozici budeme Vás informovat.

 • Portal GoodWe - SEMS
 • SEMS portál / Portál společnosti GoodWe pro monitorování

Monitorovací portál GoodWe-power.com prošel změnami kvůli Evropskému nařízení GDPR a došlo k vytvoření datového serveru v Evropě. Proto důrazně doporučujeme, abyste při přihlášení dbali na výběr serveru na - "european server" ( evropský server ). Při přechodu ze stávajícího monitorovacího portálu Goodwe (www.goodwe-power.com) na vylepšený a komplexní monitorovací portál SEMS použijte stejné přihlašovací údaje jako doposud. Vaše data, které máte nyní k dispozici, budou automaticky převedeny. Portál SEMS by již nyní měl být funkční, pro větší uživatelský komfort je v češtině.

Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.nahoru