WATTrouter Mx 100A - Samostatný regulátor

WATTrouter Mx 100A - Samostatný regulátor
Nakupovat mohou pouze registrovaní uživatelé
Dostupnost:
Kontaktujte expedici
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně:
na dotaz
Přepravní společností:
na dotaz
KódMX100
PopisTechnické parametryKe stažení

WATTrouter Mx

Regulátor

WATTrouter Mx je sofistikovaný programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s FVE. Proudový rozsah měření je 3x20A, trvalého zatížení 3x100A. V případě správného zapojení, regulátor optimalizuje využívání energií z FVE. Návratnost investice může být jen 4 měsíce, vše záleží na možnostech FVE.

WATTrouter Mx obsahuje 6 SSR výstupů s možností regulace tepelných spotřebičů nebo PWM řízení. Mx také nabízí 2 reléové výstupy.

Díky tomu, že WATTrouter Mx nabízí možnost rozšíření o bezdrátový modul SC-Gateway, dokonalejší časové plány, víceúčelové vstupy ANDI, integrovanou MicroSD kartu, snazší demontáž díky rozpojitelným svorkovnicím, aj. Je WATTrouter Mx vhodný i pro nejnáročnější aplikace.

Regulátory pocházejí od české společnosti.


Solar iBoost

Vlastnosti

Odražka WATTrouter Mx je zcela bezhlučný
Odražka Integrovaná MicroSD karta
Odražka Nastavení pomocí USB, nebo ethernetu (RJ45)
Odražka Spínání až 8 výstupů (2 reléových a 6 externích polovodičových relé- SSR) podle nastavitelných priorit.
Odražka Třífázové nepřímé měření velikosti proudu
Odražka Denní, týdenní, měsíční a roční statistiky výroby, přebytků a spotřeby (pouze s aktivovanou SW nadstavbou)
Odražka Jednofázová detekce napětí pro určení směru proudu na L1 a softwarová detekce pro určení směru proudu na L2 a L3


Hlavní parametry

Napájecí napětí 230 V~, 50 Hz
Spotřeba el. energie - režim stand-by méně než 3 VA
Spotřeba el. energie - režim 1 reléový výstup 0,4 W
Spotřeba el. energie - všechny výstupy sepnuté a zatížené max. dovolenými proudy 4 W ( do této hodnoty nejsou započteny spínací ztráty výkonových SSR )
Proudový měřící rozsah 0-100 A~ ( ±5% ), 50Hz (±5%)
Napěťový měřící rozsah 230 V~ ( ±5% ), 50Hz (±5%)
Proudová zatížitelnost měřícího modulu 0-125 A~ ( ±5% ), 50Hz (±5%)
Přesnost měření činného výkonu 2% ± 0,05kW ( možnost dále kalibrovat )
Rozměry ( Š x V x H ) 106 x 110 x 64 mm


Hlavní parametry

Napájecí napětí 230V~, 50Hz
Spotřeba el. energie - režim stand-by ( VA ) více než 3
Spotřeba el. energie - 1 reléový výstup ( W ) 0,4
Spotřeba el energie - všechny výstupy sepnuté a zatížené max. dovolenými proudy 4W ( do této hodnoty nejsou započteny spínací ztráty výkonových SSR )
Proudový měřící rozsah 0-100A~ ( ±5% ), 50Hz ( ±5% )
Napěťový měřící rozsah 230V~ ( ±5% ), 50Hz ( ±5% )
Proudová zatíženost měřícího modulu 0-125A~ ( ±5% ), 50Hz ( ±5% )
Přesnost měření činného výkonu 5% ±0,05kWParametry vstupů a výstupů

Napájecí svorky L1 a N 230V~, 50Hz. L1 = fáze, N = nulový vodič
Svorka +12V +12V vůči GND. Slouží pro ovládání externích polovodičových relé ( společná kladná svorka ), popř. napájení externích převodníků PWM/0-10V. Max. odběr 60 mA, v závislosti na zatížení toto napětí může poklesnout až na 8V
Svorka +5V +5V vůči GND. Max odběr 100 mA. Slouží pro ovládání externích polovodičových relé ( společná kladná svorka ) nebo napájení digitálních teplotních čidel DS18x20
Svorka Y +1,67V vůči GND. Společný střed pro připojení měřícího modulu nebo proudových měřících transformátorů na vstupy iL popř. vstupny ANDI ve funkci měření výkonů
Reléové výstupy 230V~, 50 Hz, max. 10A, 2300W ( zátěž s cos(Φ) není rovno 1 je nutno zapojit přes samostatný stykač ) Jištění: běžný jistič typu B
SSR výstupy - připojení výkonových polovodičových relé SSR ( S1-, S2-, S3-, S4-, S5-, S6- ) méně než +2V nebo + 12V vůči GND, galvanicky odděleno od napájecí sítě.
Parametry SSR: ovládání DC min. 4VDC, SSR musí být v provedení spínání v nule ( zero switch ).
Jištění: podle manuálu k SSR relé, doporučujeme pojistky k jištění polovodičů.
SSR výstupy - připojení s funkcí PWM ( S+, S1-, S2-, S3- ) 0 nebo +12V vůči GND, galvanicky odděleno od napájecí sítě
Typ výstupu: otevřený kolektor
Parametry PWM: nosná frekvence 200Hz až 10kHz, střída 0-100% v jednoprocentních krocích. Jíštění: podle manuálu k připojenému zařízení.
SSR výstupy - připojení s funkcí PWM, přímý výstup 0-10V ( S4-, S5-, S6- ) +2V až +12V vůči GND, tj. -10V až 0V vůči svorce +12V, galvanicky odděleno od napájecí sítě
Typ výstupu: obvod Sallen-Key
Rozsah napětí : 0-10V v jednoprocentních krocích
Jíštění: podle manuálu k připojenému zařízení.
Výstupy IL1, IL2, IL3 Proudové max. 100mA~. Max. přípustné napětí vůči svorce GND je +5,5V
Vstup LT 0V nebo +5V vůči GND, galvanicky odděleno od napájecí sítě.
Lze spínat běžnými reléovými výstupy i výstupy s otevřeným kolektorem, vždy proti GND
Vstup ANDI Analogové, max. přípustné napětí vůči svorce GND je +5,5V. Galvanicky oddělené od napájecí sítě.
Funkce měření výkonu : jako vstupy IL1 až 3, max. 15 mA~.
Funkce impulzní čítač: 0V nebo 5V min. šířka pulsu i mezery je 1ms.
Funkce NTC: Podporováno odporové teplotní čidlo NTC 10k@25°C, přesnost měření ±2°C.
FUnkce PT1000: podporováno platinové teplotní čidlo PT1000, 1k@0°C, přesnost měření ±5°C.
Svorka DQ Datová sběrnice pro připojení digitálních čídel DS18B20 nebo DS18S20, přesnost měření ±0,5°C.
Konektor USB USB 1.1/ USB 2.0, galvanicky odděleno od napájecí sítě a dodatečně opticky odděleno, sériová komunikace 115200 Bd 8N1
Konektor LAN ( RJ45 ) 10/100 Mbit/s, galvanicky odděleno od napájecí sítě a dodatečně dalvanicky odděleno dle IEEE 802.3
Svorky RS485 A a B RS485, galvanicky odděleno od napájecí sítě, sériová komunikace 115200 Bd 8N1Dynamické charakteristiky

Perioda měření výkonu ( efektivní hodnoty ) typ. 600ms ( vč. průměrování sepnutých SSR )
Doba přeběhu regulace SSR výstupu ve funkci plynulé regulace typ. 3s ( z 0 na 100% výkonu a naopak )
Zpoždění sepnutí reléového výstupu Programovatelné ( min. 2s )
Zpoždění vypnutí reléového výstupu Programovatelné ( min. 2s )Ostatní parametry

Max. průměr vodičů zapojených do svorek 2,5 mm
Max. průměr vodičů provlečených měřícími transformátory 14 mm ( vč. izolace )
Vzdálenost měřícího modulu a regulátoru méně než 2m ( delší přívody jsou možné, ale snižují přesnost přibližně o 0,2% na 2m )
Vzdálenost regulátoru a polovodičového relé méně než 10 m
Pracovní poloha Libovolná
Upevnění Regulátor: DIV 35 mm nebo 2 šrouby s půlkulatou či zápustnou hlavou o průměru do 6mm.
Měřící modul: DIN 35mm nebo 1 šroub s půlkulatou či zápustnou hlavou o průměru do 6 mm.
Kategorie přepětí lll
Elektrická pevnost 4 kV / 1 min ( napájení (L1, N) a rozpojitelnými svorkovnicemi, mezi napájením a reléovými výstupyR1 a R2 navzájem, mezi napájením a komunikačními rozhraními )
Stupeň znečištění 2
Teplotní rozsah provozu -20 až + 40 °C
Teplotní rozsah skladování -40 až +80 °C
Jištění B6A
Krytí Regulátor i měřící modul: IP20
Rozměry ( Š x V x H ) Regulátor: 106 x 110 x 64 mm (6M)
Měřící modul : 91 x 90 x 65 mm (4M)
Hmotnost Regulátor : 400g
Měřící modul : 250g
Hlučnost ( včetně výkonových SSR ) 0 dB ( A ). Pouze pasivní chlazení, u výkonových SSR je nutné zajistit dostatečný odvod tepla.
Baterie pro zálohování reálného času CR2032 lithium, výdrž obvykle více než 6 letNahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.nahoru